งานประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 9
ประกอบไปด้วยการนำเสนอผลงานวิจัยและรับใช้สังคมให้หัวข้อ (session) ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

Session 1: BCG Engagement       ที่ประกอบไปด้วยหัวข้อย่อย (sub-session) ต่าง ๆ ดังนี้

 • Bioeconomy
 • Circular Economy
 • Green Economy
 • Social Finance
 • Poverty & Inequality
 • Environment, Social & Governance

Session 2: Health & Well-being Engagement ประกอบไปด้วยหัวข้อย่อย (sub-session) ต่าง ๆ ดังนี้

 • Health Care
 • Well-being

Session 3: Culture & Art Engagement ประกอบไปด้วยหัวข้อย่อย (sub-session) ต่าง ๆ ดังนี้

 • Culture & Art
 • Soft Power
 • Creative Economy
 • Community Engagement

Session 4: Innovation for Society ประกอบไปด้วยหัวข้อย่อย (sub-session) ต่าง ๆ ดังนี้

 • Social Innovation
 • Social Enterprise
 • Creative Tourism
 • Climate Crisis & PM2.5

Session 5: Plant Genetic Conservation Project Under the Royal Initiative of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn (RSPG)

Session 6: A case Study with Carnegie Classification for Community Engagement (เป็นการบรรยายและอภิปรายร่วมกับนักวิจัย โดยไม่รับบทคัดย่อ และบทความฉบับเต็ม)

โดยสามารถ Download Template ในการส่งบทความได้ที่นี่

แบบฟอร์มที่ 1 แบบฟอร์มบทคัดย่อ คลิกที่นี่

แบบฟอร์มที่ 2 แบบฟอร์มบทความฉบับเต็ม คลิกที่นี่

ไฟล์ Template Poster (.pptx) : Download Template Poster_Engagement Thailand ครั้งที่ 9 (80×120) ที่นี่

และสามารถ Submit บทความได้ที่ https://easychair.org/conferences/?conf=the9thengagement2024

Update ข้อมูลและแบบฟอร์ม วันที่ 1 เมษายน 2567