ข้อมูลโรงแรมและราคาห้องพักของโรงแรมที่จัดงาน

โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่ (สถานที่จัดงาน)

อัตราค่าห้องพัก

ประเภทห้องพักพักเดี่ยว / พักคู่
ห้องพักแบบ Superior (พักเดี่ยว)1,600 บาท สุทธิ ต่อห้อง ต่อคืน
ห้องพักแบบ Superior (พักคู่)1,800 บาท สุทธิ ต่อห้อง ต่อคืน
เตียงเสริม1,000 บาท สุทธิต่อคืน

Website : https://www.centarahotelsresorts.com/centara/ccm
Map : https://maps.app.goo.gl/vpUsHBu1pi6CwBP19


โรงแรมใกล้เคียง

  • โรงแรมละไมเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053140822
  • โรงแรมซันนี่ วี เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053141881
  • โรงแรมพูนเพชร โทรศัพท์ 053015111
  • โรงแรม B2 Mahidol Boutique & Budget โทรศัพท์ 052009556

ข้อมูลติดต่อเจ้าหน้าที่

สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0-5394-3614, 0-5394-3612-3, 0-53943610
e-mail : ent2024@cmu.ac.th