วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป